Strefa bezpieczeństwa

Jako iż jest to dla nas najważniejszy aspekt, wielokrotnie w naszych artykułach poruszaliśmy kwestię bezpieczeństwa na placu zabaw. Tym razem zajmiemy się tzw. bezpiecznymi strefami użytkowania urządzeń zabawowych.

Na placu zabaw znajdują się różne elementy małej architektury. Ich rozmieszczenie nie jest jednak przypadkowe i należy zachować odpowiednie odległości między poszczególnymi urządzeniami. Mianem stref bezpieczeństwa określa się obszary wokół każdego z nich. Wyznaczanie takich stref nie tylko ma na celu zapewnienie użytkownikom komfortu podczas zabawy, ale przede wszystkim – bezpieczeństwa.

playground-235579_1280W wyznaczonym obszarze nie mogą znaleźć się inne obiekty, ani inne strefy bezpieczeństwa. Ponadto określony jest rodzaj powierzchni, jaki powinien pokrywać ten teren. Wszystkie wymogi zostały ściśle zdefiniowane w normie PN-EN 1176. Obszar strefy jest zróżnicowany dla różnych elementów zabawowych, w szczególności tam gdzie ruch dziecka jest wymuszony poprzez sposób korzystania z urządzenia. Ponadto strefa jest  uzależniona od wysokości krytycznej upadku. Dla przykładu, huśtawki wahadłowe podwójne wymagają wyznaczenia powierzchni aż ok. 3 x 7,5 m.

Bardzo duże znaczenie ma również krytyczna wysokość upadku, o której wspominaliśmy nieco przy okazji nawierzchni naturalnych i sztucznych stosowanych na placach zabaw. Czynnik ten w dużym stopniu ma wpływ na określanie bezpiecznej strefy użytkowania. Do jej określania wykorzystuje się wzór: B=0,66 x H + 50cm, przy czym B to bezpieczna wysokość użytkowania, natomiast H jest symbolem krytycznej wysokości upadku.

Dzięki wyznaczeniu odpowiedniej odległości między poszczególnymi urządzeniami możliwe jest zminimalizowanie ryzyka kolizji i wypadków na placach zabaw. Przestrzeganie tych norm jest konieczne i należy o nich bezwzględnie pamiętać podczas projektowania placów zabaw.

Pozdrawiamy, Freekids.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*