Plac zabaw a pozwolenie na budowę

Z naszego doświadczenia wynika, że nie każdy dobrze orientuje się w prawie budowlanym. Często spotykamy się z zapytaniem „Czy potrzebuję zezwolenia na budowę placu zabaw?”. Niestety jest to dość obszerne zagadnienie, dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy artykuł, w którym poruszymy tę kwestię i udzielimy fachowej odpowiedzi.

Zdjecie0934Na początek należy sprecyzować czym jest plac zabaw w świetle Prawa budowlanego. Otóż jest on określany jako obiekt małej architektury, tworzony przez nieduże urządzenia np. huśtawki, bujaki sprężynowe, zjeżdżalnie, piaskownice, drabinki itp. Nie stanowi zatem aż tak zagospodarowanej całości, by został uznany za budowlę, dlatego nie jest wymagane pozwolenie na jego budowę. Jedynie w przypadku inwestycji w miejscach publicznych należy dostarczyć zgłoszenie do starosty, a w sytuacjach określonych w art. 82 ust. 3 ustawy Prawa budowlanego – do wojewody. W wypadku, gdy planowana jest większa inwestycja z urządzeniami zabawowymi, ścieżkami, ławkami typu ogród jordanowski, niezbędne jest pozwolenie na budowę.

Warto również pamiętać o tym, że plac zabaw znajdujący się na terenie wspólnoty mieszkaniowej będzie przestrzenią publiczną do momentu, kiedy każdy będzie mógł z niego korzystać. Jeśli jednak zostanie ogrodzony, wyposażony w zamykaną furtkę, a wstęp na jego teren będzie miała wyłącznie pewna grupa (np. członkowie wspólnoty) – wówczas staje się miejscem prywatnym.

Przygotowując zgłoszenie inwestor obligatoryjnie musi sprecyzować zakres, sposób i rodzaj planowanych robót budowlanych, wraz z terminem ich rozpoczęcia. Ponadto konieczne jest dołączenie oświadczenia uprawniającego do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane. Niekiedy potrzebne są również rysunki lub szkice oraz inne pozwolenia, opinie czy uzgodnienia określone w innych przepisach. Załączyć należy także projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez osobę posiadającą do tego uprawnienia (projektant). Wszystkie niezbędne dokumenty muszą zostać dostarczone zanim rozpoczną się prace budowlane.

Organ właściwy ma 30 dni na podjęcie decyzji chyba, że w międzyczasie nałoży na inwestora obowiązek dostarczenia brakujących dokumentów. Wówczas termin może ulec zmianie. Jeśli nie zostanie zgłoszony sprzeciw w określonym czasie, można podejmować prace budowlane. Nie wolno rozpocząć ich jednak później niż w ciągu 2 lat od terminu podanego w zgłoszeniu.

Pozdrawiamy, Freekids.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*