Plac zabaw a BHP

Miejsce pracy to nie plac zabaw, a plac zabaw to nie miejsce trosk i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego każdą przestrzeń publiczną zorganizowaną z przeznaczeniem dla dzieci obowiązuje  szereg norm, tzw. podwórkowe BHP. Jakie zasady powinny być przestrzegane na placach zabaw?

Zarządcy lub właściciele placów zabaw są zobligowani do zapewnienia komfortowych warunków nie tylko dzieciom, ale także ich opiekunom. Na powierzchni placu znajdują się zwykle dodatkowe ławki, właściwe ogrodzenie, płotki, bramki i tablice informacyjne. O zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa możemy mówić dopiero w przypadku powstania projektu, który uwzględnia położenie placu, ukształtowanie terenu, wyposażenie oraz potencjalne działanie czynników zewnętrznych, które trudno jest przewidzieć, np. szeroko pojęte akty wandalizmu.

cold-fog-playgroundNormalizacja zagadnień dotyczących kwestii bezpieczeństwa na terenie placu zabaw została zawarta w rozporządzeniach ministerialnych. Realizacja każdego projektu wiąże się ze wstępną inspekcją i dopuszczeniem przestrzeni do użytkowania. Ponadto place zabaw są regularnie kontrolowane w trzech zakresach.

Pierwszym rodzajem jest kontrola rutynowa, czyli tzw. oględziny. Sprawdzany jest stan ogólny urządzeń, a inspekcji dokonuje głównie administrator terenu, którego zadaniem jest jej udokumentowanie. Ponadto administrator terenu lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza kontrolę funkcjonalną, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu pod względem jego zużycia. Kontrolę przeprowadza się optymalnie co 2 miesiące. Natomiast raz w roku obligatoryjnie przeprowadza się kontrolę podstawową całego terenu z udziałem specjalnej komisji złożonej z fachowców. Sprawdzany jest stan fundamentów, nawierzchni, zużycie urządzeń i ich bezpieczeństwo.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placach zabaw jest niezwykle istotne szczególnie ze względu na przebywające tam dzieci. Uświadom swoje dziecko i dawaj dobry przykład.

Pozdrawiamy, Freekids.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*