Doktor Henryk Jordanowski i jego ogrody

Zanim na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się place zabaw, które znają dzieci XXI w., powstawały ogrody jordanowskie. Część z nich istnieje do dziś, jednakże znaczącą przewagę mają tereny rekreacyjne, kompleksy sportowe, czy stosunkowo nowe – Orliki.

Pierwszy Ogród Jordanowski został utworzony w Krakowie z inicjatywy Henryka Jordanowskiego. Ten wybitny działacz społeczny, lekarz i pedagog uważany jest za prekursora wychowania fizycznego w naszym kraju. Dla wielu był wielkim autorytetem. Szacunek i uznanie zawdzięcza nie tylko ważnej pozycji naukowej, ale również silnej osobowości, odwadze moralnej i pracowitości.

Kraków_-_park_jordana,,

Doktor Jordanowski, zdawał sobie sprawę, że dla prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci oraz młodzieży niezbędny jest ruch na świeżym powietrzu. Niestety niemal do końca XIX w. w Polsce właściwie nie brano tego pod uwagę. On natomiast w marcu 1888 r. wyszedł z inicjatywą utworzenia terenu, gdzie młodzi mogliby spędzać aktywnie, pożytecznie i przyjemnie czas wolny. Rok później Rada Miasta w Krakowie przyznała H. Jordanowskiemu 8 hektarów do zagospodarowania i już na wiosnę 1889 udało się otworzyć pierwszy w Europie ośrodek gier i zabaw – „Miejski park dr. Henryka Jordanowskiego”. Posadzono tam ponad 100 tys. drzew i krzewów, posiano trawniki, a nawet umieszczono ozdobne kwietniki. Na tym terenie znalazło się również dwanaście boisk sportowych, strzelnica, kort tenisowy, szatnia dla dzieci i natrysk, pijalnia mleka oraz magazyn na sprzęt sportowy. Co więcej doktor zadbał także o zainteresowanie młodego pokolenia historią ojczyzny. W ogrodzie znajdowały się bowiem popiersia zasłużonych Polaków. Warto podkreślić, że cała inwestycja została zrealizowana z funduszy lekarza.

Dzięki działalności H. Jordana jeszcze przed wojną znajdował się w Polsce nowoczesny system wychowanie pozaszkolnego, a w 1904 r. w samej Warszawie mieściło się 14 ogrodów jordanowskich. Kiedy w 1907 doktor zmarł, powoli zaczynało brakować zaangażowania i funduszy na utrzymanie obecnych, a tym bardziej tworzenie nowych parków. Idea zaczęła wracać dopiero w okresie międzywojennym i rozwijała się w Polsce Ludowej – po II wojnie światowej. Niestety wraz z wprowadzeniem nowego ustroju gospodarczego w 89’, ilość wszystkich placówek tego typu malała w zastraszającym tempie.

Obecnie powstaje wiele innych miejsc rekreacyjno-sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jednakże śmiało można stwierdzić, że zawdzięczamy to inicjatywie Henryka Jordanowskiego. Nawet, jeśli współczesne placówki pozaszkolne bardzo różnią się od pierwowzoru.

Pozdrawiamy, Freekids.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*